Odpovědi na nejčastější otázky


  • Pokud opravdu musíte, ze závažných důvodů, zrušit dohodnutý termín, omlouvejte se prosím telefonicky a předem. Pokusím se Vám nabídnout náhradní termín. Záloha není vratná.
  • Fotoslužby lze objednat mailem, telefonicky, SMS, na facebooku nebo instagramu.
  • V exteriéru i ateliéru fotím v každém ročním období
  • Náhledy fotografií z galerie není povoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním vodotisku) dle autorského zákona č. 121/2000 sb. bez souhlasu fotografa. Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny pouze pro výběr fotografií k úpravě.
  • Objednáním služeb se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem a přístupem fotografa a je s ním srozuměn.
  • Fotograf si vyhrazuje právo v případě nutnosti všechny lhůty prodloužit, o tomto prodloužení termínu bude fotograf klienta informovat předem.
Menu
error: Radek Planka Photography